Skip to main content

Keientuin

In deze grootste keientuin van Nederland liggen, groot en klein naast en door elkaar, vele duizenden Drentse zwerfkeien. Ze zijn allemaal hier gebracht tijdens de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden.

Je treft er een bijzonder grote variatie aan van verschillende gesteentetypen. Bij diverse stenen staan bordjes waardoor je een idee krijgt van de afstanden die de keien hebben afgelegd in de ijstijd en hoe oud ze zijn. Op de bordjes staan ook de namen van de stenen, varierend van helleflint, rapakivi, uppsala graniet, gneis en dergelijke. Het lijken fantasienamen maar zijn dat niet. Het zijn officiele namen door wetenschappers bepaald.

De stenen, die je in de Keientuin ziet, zijn verzameld door Jannes van Echten, die twee jaar lang door Drenthe heeft gereisd en alle stenen bij elkaar heeft gezocht. De keien zijn door de mensen uit Drenthe geschonken en is daarmee een tuin die is gemaakt door de Drentse bevolking.

Loop er eens doorheen en laat je fantasie werken en bedenk eens wat een ongelofelijke reis iedere individuele steen heeft afgelegd om uiteindelijk in de keientuin terecht te zijn gekomen.

De keienkenner

Harry Huisman is een van de meest bekende zwerfsteendeskundigen van Nederland. Hij heeft de meeste stenen in de keientuin op naam gebracht. Op basis van deze gegevens zijn de bordjes tot stand gekomen. In onderstaand filmpje neemt Harry je mee in zijn zwerfsteenwereld.