Schenkingen en Legaten

Door uw schenking kan het Hunebedcentrum zich blijven ontwikkelen als kenniscentrum en blijvend de activiteiten uitvoeren zoals dat tot nu toe gebeurd.

Graag treden wij met u in gesprek welk thema of project u zou willen steunen

Er zijn diverse vormen van steun.

ANBI
Het Hunebedcentrum beschikt over de ANBI-status.

Nieuwe geefwet
Per 1 januari 2012 is er nieuwe wetgeving ingegaan op het gebied van schenkingen aan, lees meer

Contact
Heeft u vragen over schenkingen en legaten dan kunt u contact opnemen met de heer Harrie Wolters, tel. 0599-236374 of per e-mail hwolters@hunebedcentrum.nl.