Persinformatie

  • Het telefoonnummer van het Hunebedcentrum is 0599 – 23 63 74
    U kunt hier vragen naar de afdeling communicatie. U kunt ook rechtstreeks bellen of mailen naar Gijs Klompmaker (gklompmaker@hunebedcentrum.nl – 06-37434329)
  • Wilt u onze persberichten ontvangen? Stuur een e-mail aan communicatie@hunebedcentrum.nl en we zetten u op onze perslijst.

Mediarelaties kunnen bij de afdeling PR, Communicatie & Marketing terecht voor vragen, persfoto’s of informatie over persberichten en andere museumzaken. Kijk onderaan deze pagina bij ‘Filmen en fotograferen’ voor meer informatie over het maken van beeldopnames  in het museum.

Persberichten en persfoto’s
Klik hieronder het persbericht aan dat u wilt openen, u komt dan terecht op een pagina waar het persbericht en persfoto’s staan.

Persfoto’s museum & vaste collecties en logo Hunebedcentrum
Algemene persfoto’s