Persinformatie

  • Het telefoonnummer van het Hunebedcentrum is 0599 – 23 63 74
    U kunt hier vragen naar de afdeling communicatie. U kunt ook rechtstreeks bellen of mailen naar Harrie Wolters (hwolters@hunebedcentrum.nl – 0642228181)
  • Wilt u onze persberichten ontvangen? Stuur een e-mail aan communicatie@hunebedcentrum.nl en we zetten u op onze perslijst.

Mediarelaties kunnen bij de afdeling PR, Communicatie & Marketing terecht voor vragen, persfoto’s of informatie over persberichten en andere museumzaken. Kijk onderaan deze pagina bij ‘Filmen en fotograferen’ voor meer informatie over het maken van beeldopnames  in het museum.

Persberichten en persfoto’s
Klik hieronder het persbericht aan dat u wilt openen, u komt dan terecht op een pagina waar het persbericht en persfoto’s staan.

Persfoto’s museum en vaste collecties
Algemene persfoto’s

Filmen en fotograferen
Filmen en fotograferen in het museum