Skip to main content

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van het Hunebedcentrum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41017666. Deze verklaring heeft betrekking op alle offline en online gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens worden behandeld met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Het Hunebedcentrum conformeert zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u gebruikt maakt van de website van het Hunebedcentrum (www.hunebedcentrum.nl) en/of Hunebednieuwscafe (www.hunebednieuwscafe.nl) of anderszins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Het Hunebedcentrum respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie, die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het Hunebedcentrum. U dient zich ervan bewust te zijn dat het Hunebedcentrum niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn, behalve www.hunebednieuwscafe.nl dat ook onderdeel is van het Hunebedcentrum. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent zodra de URL in uw browser-balk is gewijzigd.

Persoonsgegevens

Het Hunebedcentrum verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Waarom we gegevens nodig hebben

Het Hunebedcentrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoering van onze dienstverlening
  • Verbetering van onze diensten en producten
  • Samenstellen bezoekers – en gebruikersstatistieken
  • Afhandeling van gevraagde informatie
  • Om bestelde goederen bij u af te leveren
  • Om contact met u te onderhouden
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (alleen via hunebednieuwscafe.nl, er is een wekelijkse nieuwsbrief met de nieuwste artikelen van die week)
  • beveiliging en verbetering van de website

Delen met anderen

Het Hunebedcentrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Het Hunebedcentrum gebruikt alleen technische en functionele cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hunebedcentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Hunebedcentrum zal zo snel mogelijk,  op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het Hunebedcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hunebedcentrum.nl

Bewaartermijn

Het Hunebedcentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt.

Google Analytics disclaimer

De websites (www.hunebedcentrum.eu en www.hunebednieuwscafe.nl)  maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

Link naar voorwaarden van Google Analytics is https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Link naar privacy overzicht van Google Analytics is https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Het Hunebedcentrum behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige verklaring is bijgewerkt in april 2018.