Skip to main content

ANBI

Hunebedcentrum is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het ingevulde standaardformulier van het Hunebedcentrum voor de publicatie van gegevens vindt u hier: STANDAARDFORMULIER.