Organisatie

Hunebedcentrum of Stichting Borger Prehistorisch hart van Nederland

Belangrijke informatie:
BTW nummer: NL 0045.47.779 B.01
KvK nummer: 41017666
IBAN: NL71 RABO 0309.2031.55
BIC: RABONL2U

Kantooradres:
Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger

Bezoekadres:
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger

Telefoon:
0599 236 374

E-mail:
info@hunebedcentrum.nl

Stichtingsbestuur:

Tryntsje Slagman – voorzitter
Fred van den Beemt – secretaris
Riek Siertsema – penningmeester
Daan Raemaekers – bestuurslid
Bert Harskamp – bestuurslid
Dineke Wichers – bestuurslid

Beloningsbeleid
– Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Missie van de stichting:

Het Hunebedcentrum is een museaal merk, gericht op de presentatie en bescherming van hunebedden en prehistorische monumenten – in heden, verleden en toekomst – , waarbij aan interessegroepen belevenissen worden geboden voor doelen van bewustwording, onderricht en amusement.

Visie van de stichting:

Het Hunebedcentrum wil een museale maatschappelijke onderneming zijn dat een actieve rol speelt in de lokale, regionale, nationale en internationale setting. Het centrum wil het verhaal van de hunebedden en andere archeologische monumenten ontsluiten aan het grote publiek en hiermee draagvlak creëren om dit erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren.

ANBI status & Ethische Code voor Musea:
Het Hunebedcentrum is een ANBI en handelt vanuit de ethische code voor musea.

Afdelingen

Het Hunebedcentrum bestaat uit verschillende afdelingen die verschillende taken vervullen, namelijk directie, managementteam, front-office, back-office, horeca, winkel, educatie en communicatie.

Voor een overzicht van medewerkers en contactinformatie klikt u hier.

De uitvoering van de activiteiten van het Hunebedcentrum wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn.