Wandeling Buunerbult (1,2 uur / 6 km)

De Buunerbult

Startplaats: Parkeerterrein bij het Hunebedcentrum, Borger
Afstand: ongeveer 6 km

Tussen Borger en Buinen ligt het dal van het Voorste Diep. Het Voorste Diep is
een unieke plek in het Hondsruggebied: het is namelijk een (ijssmeltwater)doorbraakdal en dateert uit de voorlaatste ijstijd, het Saalien.

1. Ga, komend vanaf de parkeerplaats van het Hunebedcentrum linksaf. Bij de eerstvolgende verharde weg (Wolfmaatsdijk) rechtsaf naar de sluis in het kanaal Buinen – Schoonoord.

U bevindt zich hier tussen twee verhogingen in het landschap: de Hondsrug
en de Buunerbult. Het dal doorsnijdt als enige van de erosiedalen de
Hondsrug. Op dit hoofddal komen verscheidene kleinere dalen uit, zoals bv de
laagte waardoor de Bronnegerstraat vanuit Buinen naar het noorden loopt, of de laagte bij Bloemendellen. 

2. Ga voor de sluis linksaf en loop over het schouwpad langs het Voorste Diep (een schouwpad is een pad dat het Waterschap in staat stelt de waterwegen te controleren – het is voor wandelaars toegankelijk – al is het door plantengroei en ongelijke ondergrond niet altijd even gemakkelijk lopen).

Van het oorspronkelijke Voorste Diep vindt u hier niet veel meer terug. Het
diepje ontsprong in het Odoornerveen en maakte gebruik van twee
smeltwaterdalen die ten zuiden van Borger de Hondsrug van west naar oost
doorboorden. In de vorige eeuw werd het Voorste Diep gekanaliseerd. Daarna heette het “Kanaal Buinen – Schoonoord”. Er moesten vijf sluizen worden aangelegd om een hoogteverschil van tien meter te overbruggen. Ten westen van Buinen is het kanaal nog geen kilometer van het dorp verwijderd, maar men groef 5,5 kilometer verder om de hoge Noordesch heen om aan de
oostkant van het dorp bij de haven te eindigen. Men noemt deze plaats in het
dorp “Het Spoordok”.

3. Volg het schouwpad tot aan de volgende sluis en steek hier via het bruggetje het Voorste Diep over. Ga na de brug naar links en na 120 meter op het fietspad naar rechts. Ga aan het eind van het fietspad bij paddenstoel 24 889 op de zandweg naar rechts.

In 1978 werden ten zuiden van de sluis de resten van een middeleeuwse weg
gevonden. Deze weg liep het beekdal van het Voorste Diep in en was
verstevigd met takkenbossen en keien. De karresporen waren nog duidelijk
zichtbaar. Later werden in de voormalige bedding de restanten van een
maalsteen en een plankier gevonden. Het was duidelijk dat hier een
watermolen had gestaan en dat de weg had gediend om de wagens door de
natte madelanden bij de molen te kunnen krijgen. Archeologen denken dat de
molen stamt uit de elfde of twaalfde eeuw. Het zou kunnen dat de molen in
bezit is geweest van een van de leenmannen van de bisschop van Utrecht.

4. Ga bij paddenstoel 24 888 linksaf op de zandweg en loop door tot een bankje aan uw linkerhand. Dit is de Buunerbult. Geniet van het weidse uitzicht.

Vanaf de Buunerbult is het Beekdal van het Voorste Diep prachtig te zien. Op
de voorgrond de akkers die zijn ruilverkaveld, aan de andere kant van het
Voorste Diep oudere gronden. Vrij recent is het Drents Landschap begonnen
met natuurontwikkeling langs het Voorste Diep, waarbij oude meanders
hersteld worden.

5. Loop terug over de weg. Ga bij de eerste weg linksaf (Uitkampenweg). Ga bij de driesprong rechtsaf.
6. Ga bij de volgende driesprong linksaf over de zandweg. Kort na de volgende zandweg naar links gaat u over het schouwpad naar rechts, richting Hunebedcentrum. Op de heenweg hebt u ook dit pad genomen. Let op: u loopt hier over een terrein dat eigendom is van Het Drentse Landschap en gepacht wordt door een boer uit de omgeving. Blijf binnen 1,5 meter van de sloot en houdt honden aangelijnd.
7. Als u bij het kanaal komt linksaf gaan tot het smalle bruggetje. Steek dit over, ga naar rechts en volg de weg. Aan het eind van de weg gaat u linksaf. Na 350 meter bent u weer bij de parkeerplaats van het Hunebedcentrum.

Locatie Buunerbult (Eilandenweg, Buinen)
Coördinaten: 52°56’10.0″N 6°49’41.0″E
Adres: Eilandenweg, 9528 Buinen