Skip to main content

Stage publieksarcheologie – project steentijd Anno Nu

Er zijn maximaal twee stageplaatsen beschikbaar voor dit project in de periode vanaf januari 2024 tot en met juli 2024. Tijdens deze stage voer je een literatuurstudie uit naar de Swifterbant-periode. Aan de hand van jouw onderzoek voorzie je de tekenaar van input onder andere tijdens tussentijdse gezamenlijke kennis-overleggen in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast doe je gericht onderzoek naar kennislacunes binnen de verschillende vensterplaten in het project na overleg met de tekenaar. Sommige onderwerpen in de vensterplaten staan vast, maar er is ook ruimte om ook zelf onderwerpen of specifieke verhalen aan te dragen die zullen worden gebruikt in de vensterplaten. Tot slot, vertaal je in samenwerking het onderzoek naar toegankelijke publieksteksten op verschillende kennisniveaus met bijpassend beeldmateriaal.

Tijdens deze stage doe je ervaring op in het werken in een projectstructuur waarbij afstemming met verschillende collega’s nodig is. Je doet ervaring op in het verwerken van wetenschappelijke archeologische informatie en het samenwerken met derden. Tot slot krijg je door de opdracht en het werken op kantoor in het Hunebedcentrum (twee dagen per week) een kijkje in de wereld van publieksarcheologie en musea.

Wie zoeken wij?

Voor deze stageopdrachten zoeken wij een archeologiestudent aan het einde van zijn/haar HBO opleiding of op Bachelor of Masterniveau.

Over het project

Veel mensen herkennen de weergave van de hunebedbouwers zoals te zien is op een van de schoolplaten gemaakt door Johan Herman Isings in 1959. Deze schoolplaat wordt namelijk al bijna 65 jaar gebruikt in het onderwijs als visuele weergave van de hunebedbouwers. Het Hunebedcentrum en het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen slaan de handen ineen en maken samen nieuwe onderwijsvensterplaten om mensen op een moderne manier kennis te laten maken met de Nederlandse prehistorie.

In het project worden vier multimediale en interactieve vensterplaten gemaakt over de prehistorie. Daarbij zal één plaat zich concentreren op de jagers-verzamelaars uit het laat-mesolithicum en valt daarmee onder het Canon venster van Trijntje. De tweede plaat gaat over de overgang tussen de jager-verzamelaars en de hunebedbouwers (swifterbant-periode). De derde plaat is de vernieuwing van de Isingsschoolplaat en gaat over de hunebedbouwers. De laatste plaat gaat over de periode na de trechterbekercultuur, de Enkelgrafcultuur.

De Groningse tekenaar Roelof Wijtsma maakt de tekeningen die als basis dienen voor de vensterplaten. Ze worden interactief, waarbij de (digitale) vormgeving de kijker moet uitnodigen om op onderzoek uit te gaan. Door individuele afbeeldingen aan te klikken kom je om nieuwe informatie uit in de vorm van filmpjes, tekeningen, foto’s, infographics en teksten, etc.. Het worden daarmee schatkamers vol verhalen met allerlei nieuwe inzichten. Omdat de platen een digitale toepassing zijn, is het mogelijk om verhalen te wijzigen wanneer er nieuwe onderzoeken en inzichten worden gepubliceerd.

Na afronding worden de vensterplaten opgenomen in de landelijke Canon van Nederland zodat het onderwijs, maar ook andere musea en de individuele geïnteresseerde, een beeld krijgen van de steentijd zoals we dat heden ten dage door wetenschappelijk onderzoek kennen.

Over het Hunebedcentrum

Het Hunebedcentrum is veel meer dan een museum. Het Hunebedcentrum is een educatieve stichting, een museum, een kenniscentrum en een toeristische attractie ineen. We willen het Drentse archeologisch erfgoed behouden en beschermen door educatie en communicatie in te zetten. Omdat we ervan overtuigd zijn dat je kennis van het landschap en zijn geschiedenis nodig hebt om je te realiseren hoezeer ze onze zorg waard zijn

Meer dan 200 mensen zijn betrokken bij het Hunebedcentrum, waarvan het grootste deel op vrijwillige basis. Allerlei functies en specialismen komen samen om het verhaal van de hunebedbouwers te vertellen. Per jaar ontvangen wij ongeveer 90.000 bezoekers. Gezinnen, groepsreizen, schoolklassen en (buitenlandse) toeristen. Zonder vrijwilligers zou het Hunebedcentrum niet kunnen bestaan. Als organisatie zijn wij divers, inclusief en dynamisch.

Meer informatie over het project? Neem dan contact op met rscharff@hunebedcentrum.nl.

Terug naar stages