Skip to main content

Organisatie

Hunebedcentrum of Stichting Hunebedcentrum

Bekijk hier onze brochure

Belangrijke informatie:
BTW nummer: NL 0045.47.779 B.01
KvK nummer: 41017666
IBAN: NL71 RABO 0309.2031.55
BIC: RABONL2U

Kantooradres:
Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger

Bezoekadres:
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger

Telefoon:
0599 236 374

E-mail:
info@hunebedcentrum.nl

Het bestuur

Stichtingsbestuur

Pepijn Vemer – voorzitter
Nevenfuncties: (bezoldigd)
·  Hoofdfunctie: Eigenaar Vemer Holding, met daaronder 4C[n] BV en Instituut voor Retorisch Leiderschap

Nevenfuncties: (onbezoldigd)
· Voorzitter Energiecoöperatie Drentse Aa.
· Voorzitter D66 Tynaarlo
· Diverse functies binnen D66 (campagne, strategisch advies, verkiezingsprogramma’s, evaluaties; onbezoldigd)

Officiële datum aantreden: 01-01-2022
Einde aanstelling eerste termijn: 2026
Einde aanstelling tweede termijn: 2030

Fred van den Beemt – secretaris
Nevenfuncties:
· Landelijk coördinator Archeologie op school
· Besturend lid landelijke werkgroep Conflictarcheologie
Officiële datum aantreden: 2014
Einde aanstelling eerste termijn: niet
Einde aanstelling tweede termijn: 2024
Riek Siertsema – penningmeester
Nevenfuncties:
· Eigenaar Adviesbureau Siertsema & Vos
· Voorzitter Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra
· Voorzitter Raad van Toezicht van NICE (Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie)
· Voorzitter stichting AAN! Noord Nederland
· Voorzitter Stichting de Verbinding
Officiële datum aantreden: 2021
Einde aanstelling eerste termijn: 2025
Einde aanstelling tweede termijn: 2029
Daan Raemaekers – bestuurslid
Nevenfuncties:
· Hoogleraar Archeologie van Noordwest-Europa en directeur van het Groninger Instituut voor Archeologie, beiden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
· Voorzitter bestuur stichting Archeohotspots
Officiële datum aantreden: 2020
Einde aanstelling eerste termijn: 2024
Einde aanstelling tweede termijn: 2028
Bert Harskamp – bestuurslid
Nevenfuncties:
· Mediator, zelfstandige praktijk, ADRmediator, Hoofdweg 31, 7871TC Klijndijk
· Vertrouwenspersoon, Museum Collectie Brands, Herenstreek 11, 7885 AT Nieuw-Dordrecht
· Campinginspecteur ANWB-campings
Officiële datum aantreden: 2021
Einde aanstelling eerste termijn: 2025
Einde aanstelling tweede termijn: 2029
Dineke Wichers – bestuurslid
Nevenfuncties: Geen
Officiële datum aantreden: 2021
Einde aanstelling eerste termijn: 2025
Einde aanstelling tweede termijn: 2029
Hans Agterberg – bestuurslid
Nevenfuncties:
· Coach adviseur Maatschap Spankracht Advies
· Vz Stichting markering Beekdal Borger/Ees
· Vz Stichting Music in the Woods
· Coördinator Humanitas Thuisadministratie ZO Drenthe
· Vz. Stichting Noorderbreedte dorpshuis Klazienaveen
Officiële datum aantreden: 2021
Einde aanstelling eerste termijn: 2025
Einde aanstelling tweede termijn: 2029

Harrie Wolters – directeur Stichting Hunebedcentrum
Nevenfuncties: (onbezoldigd)
· Vice voorzitter Megalithic Routes
· Bestuurslid GEA Kring Drenthe
· Bestuurslid stichting Bestemming Borger-Odoorn
· Lid stuurgroep Oktobermaand Kindermaand

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Missie van de stichting

Het Hunebedcentrum is een museaal merk, gericht op de presentatie en bescherming van hunebedden en prehistorische monumenten – in heden, verleden en toekomst – , waarbij aan interessegroepen belevenissen worden geboden voor doelen van bewustwording, onderricht en amusement.

Visie van de stichting

Het Hunebedcentrum wil een museale maatschappelijke onderneming zijn dat een actieve rol speelt in de lokale, regionale, nationale en internationale setting. Het centrum wil het verhaal van de hunebedden en andere archeologische monumenten ontsluiten aan het grote publiek en hiermee draagvlak creëren om dit erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren.

ANBI status

Het Hunebedcentrum is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (geregistreerd onder RSIN-nummer 004547779B01).

Museumregistratie, gedragscodes en richtlijnen

De stichting Hunebedcentrum functioneert overeenkomstig de eisen die gesteld worden aan de geregistreerde status van het Museumregister Nederland. Het Hunebedcentrum onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code, de Culturele Diversiteit & Inclusiviteit en de Ethische Code voor musea (waaronder de LAMO 2023). Naast deze codes die specifiek voor musea zijn hanteren we ook een breed scala aan codes die met duurzaamheid te maken hebben en direct gelinkt zijn het keurmerk van Green Key. Deze codes zijn terug te vinden in onze jaarverslagen.

De stichting Hunebedcentrum beheert haar collectie door middel van verwerven, conserveren, bewaren, documenteren, registreren en ontsluiten zoals beschreven in het Collectiebeleidsplan. De stichting Hunebedcentrum zorgt voor het beheer en exploitatie van het museum, bestaand uit gebouwen, terrein en collectie. De stichting Hunebedcentrum ontsluit haar collectie voor een breed publiek door tentoonstellingen, presentaties, onderwijsprogramma’s, een breed aanbod van activiteiten, meerdere websites en een online digitaal objectenoverzicht.

De stichting Hunebedcentrum is een organisatie met een kleine betaalde kern en een grote groep vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn vrijwillig en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij en alle andere medewerkers hebben recht op de vergoeding van de kosten die zij in de uitoefening van hun functie of werkzaamheden voor het museum hebben gemaakt. Om de kennis van de medewerkers te vergroten worden regelmatig trainingen, cursussen en interne opleidingen aangeboden.

Afdelingen

Het Hunebedcentrum bestaat uit verschillende afdelingen die verschillende taken vervullen, namelijk directie, managementteam, front-office, back-office, horeca, winkel, educatie en communicatie. Voor een overzicht van medewerkers en contactinformatie klikt u hier.

De uitvoering van de activiteiten van het Hunebedcentrum wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn.