Skip to main content

Organisatie

Hunebedcentrum of Stichting Hunebedcentrum

Belangrijke informatie:
BTW nummer: NL 0045.47.779 B.01
KvK nummer: 41017666
IBAN: NL71 RABO 0309.2031.55
BIC: RABONL2U

Kantooradres:
Hunebedcentrum, Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger

Bezoekadres:
Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JT Borger

Telefoon:
0599 236 374

E-mail:
info@hunebedcentrum.nl

Het bestuur

Stichtingsbestuur:

Pepijn Vemer – voorzitter
Nevenfuncties: (bezoldigd)
·  Wethouder gemeente Tynaarlo, onderwijs, participatie en communicatie, volkshuisvesting en wonen, bedrijvencontacten en publiekszaken.
·  Vemer Holding BV, eigenaar

Nevenfuncties: (onbezoldigd)
· Recreatieschap Drenthe: plaatsvervangend lid
· Vereniging Drentse Gemeenten, VDG: lidV. Bank Nederlandse gemeenten, · ·  BNG: plaatsvervangend lid
· Regio Groningen Assen 2030: lid
· Regio Groningen Assen 2030, programma Kwaliteitsbewaking Stad en Land (Wonen): lid

Fred van den Beemt – secretaris
Nevenfuncties:
· Consul ANWB Drenthe
· Voorzitter Archeologische Vereniging Noord-Nederland
· Landelijk coördinator Archeologie op school
· Besturend lid landelijke werkgroep Conflictarcheologie
Riek Siertsema – penningmeester
Nevenfuncties:
· Voorzitter Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra
· Voorzitter Raad van Toezicht van NICE (Noordelijk Innovatie lab Circulaire Economie)
· Bestuurslid/penningmeester Groninger Toerisme Coöperatie
· Voorzitter stichting AAN! Noord Nederland
· Voorzitter Stichting de Verbinding
Daan Raemaekers – bestuurslid
Nevenfuncties:
· Hoogleraar Archeologie van Noordwest-Europa en directeur van het Groninger INstituut voor Archeologie, beiden aan de Rijksuniversiteit Groningen.· Voorzitter bestuur interuniversitaire onderzoeksschool ARCHON
· Lid Raad van Advies ADC Archeoprojecten
· Lid Raad van Advies Stichting Archeologie & Publiek
· Lid adviescommissie Raad voor Cultuur inzake de evaluatie van de Erfgoedwet
Bert Harskamp – bestuurslid
Nevenfuncties:
· Mediator, zelfstandige praktijk, ADRmediator, Hoofdweg 31, 7871TC Klijndijk
· Vertrouwenspersoon, Museum Collectie Brands, Herenstreek 11, 7885 AT Nieuw-Dordrecht
Dineke Wichers – bestuurslid
Nevenfuncties: Geen
Hans Agterberg – bestuurslid
Nevenfuncties:
· Coach adviseur Maatschap Spankracht Advies
· Vz Stichting markering Beekdal Borger/Ees
· Vz Stichting Music in the Woods
· Coördinator Humanitas Thuisadministratie ZO Drenthe
· Kandidaat gemeenteraadsverkiezing Borger-Odoorn

Harrie Wolters – directeur Stichting Hunebedcentrum
Nevenfuncties: (onbezoldigd)
· Vice voorzitter Megalithic Routes
· Bestuurslid GEA Kring Drenthe
· Bestuurslid stichting Bestemming Borger-Odoorn
· Lid stuurgroep Oktobermaand Kindermaand

Beloningsbeleid
– Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Missie van de stichting:

Het Hunebedcentrum is een museaal merk, gericht op de presentatie en bescherming van hunebedden en prehistorische monumenten – in heden, verleden en toekomst – , waarbij aan interessegroepen belevenissen worden geboden voor doelen van bewustwording, onderricht en amusement.

Visie van de stichting:

Het Hunebedcentrum wil een museale maatschappelijke onderneming zijn dat een actieve rol speelt in de lokale, regionale, nationale en internationale setting. Het centrum wil het verhaal van de hunebedden en andere archeologische monumenten ontsluiten aan het grote publiek en hiermee draagvlak creëren om dit erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren.

ANBI status & Ethische Code voor Musea:
Het Hunebedcentrum is een ANBI en handelt vanuit de ethische code voor musea.

Afdelingen

Het Hunebedcentrum bestaat uit verschillende afdelingen die verschillende taken vervullen, namelijk directie, managementteam, front-office, back-office, horeca, winkel, educatie en communicatie.

Voor een overzicht van medewerkers en contactinformatie klikt u hier.

De uitvoering van de activiteiten van het Hunebedcentrum wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn.