Skip to main content

Museumschatjes bij het Hunebedcentrum – Lesidee middenbouw Museumschatjes (gr. 5-6)

Met dit project bezoeken leerlingen het museum met een Kijkwijzer. In het museum gaan de leerlingen op zoek naar de grootste schat van het Hunebedcentrum. Het project heeft als doelstelling kinderen enthousiast maken voor musea. Het project is gericht op groep 5 en 6 dus kinderen in de leeftijd 8-10 jaar. Kinderen kunnen met dit project het museum met collectie bezoeken in schoolverband, maar ook gezinsverband.

Het programma

Dit erfgoedproject is ontwikkeld door Erfgoed Brabant en inmiddels wordt het project overal in Nederland gebruikt. Het programma Museumschatjes kan worden gecombineerd met een rondleiding, een les of een workshops. Graag stellen we een educatief programma met u samen.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u het programma reserveren bij de afdeling Reserveringen. Eventueel kunt u het educatief programma uitbreiden met een rondleiding, workshop of les. Bij vragen gaat de afdeling Educatie graag met u in gesprek om een mooi programma samen te stellen.

Doelgroep: groep 5/6
Tijdsinvestering: museumbezoek omvat 60- 90 minuten en voorbereidende en verwerkende lessen 255 minuten
Begeleiding: Het bezoek is op eigen gelegenheid. U en uw leerling wordt ontvangen door de museumbalie, ontvangt een kijkwijzer en kunt vervolgens op eigen gelegenheid met de kijkwijzer het museum bezoeken.
Prijs: 3,50 euro pp.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding, een opdrachtenboekje en een kijkwijzer. Met de kijkwijzer bekijken de kinderen de collectie. Aan het einde kiezen ze hun eigen museumschat: een museumobject dat mooi, interessant of opvallend is.
Museumschatjes start met twee voorbereidende lessen op school. In de eerste les leren de leerlingen wat bewaren en verzamelen is, denken na over een eigen verzameling en leren het verschil tussen een verzameling en museum. In les 2 leren de kinderen wat een voorwerp waardevol maakt, leren ze naar voorwerpen kijken, kunnen ze uitleggen wat hun meest dierbare voorwerp is en waarom dat zo is. Voor beide lessen moet 60 minuten worden gerekend.
In les 3 gaan de leerlingen naar het museum en hiervoor kan 60-90 minuten worden berekend. Na het invullen van de algemene kijkwijzer gaan de leerlingen aan de slag met het kiezen van de museumschat. Aan de hand van de kijkwijzer wordt de schat geanalyseerd.

Na het museumbezoek volgen er twee verwerkende lessen. In de vierde les van ongeveer 45 minuten moeten de leerlingen besluiten wat de allergrootste schat is van alle individueel gekozen schatten. De leerlingen moeten hun eigen gekozen schat verdedigen. In les 5 stellen de leerlingen in de klas een eigen tentoonstelling samen. Deze laatste les duurt 90 minuten.

Doelstellingen en kerndoelen

Doelstellingen

Met Museumschatjes:
• Worden de leerlingen in aanraking gebracht met museaal erfgoed in hun omgeving;
• Leren de leerlingen wat een verzameling is en kunnen een verzameling beschrijven;
• Leren de leerlingen hun mening geven en onderbouwen over het onderscheid tussen een eigen verzameling en een museum;
• Leren de leerlingen dat er verschillende soorten musea zijn en wat de taken van een museum zijn;
• Kunnen de leerlingen kenmerken van voorwerpen onder woorden brengen;
• Kunnen de leerlingen uitleggen waarom hun eigen speciale schat voor hen van waarde is;
• Kunnen de leerlingen verschillende vormen van ‘waarde’ omschrijven en hanteren;
• Kunnen de leerlingen aan de hand van een kijkwijzer meer informatie over een voorwerp achterhalen;
• Kunnen de leerlingen onder woorden brengen waarom zij een bepaald voorwerp tot hun ‘museumschat’ kiezen;
• Kunnen de leerlingen het voorwerp van hun keuze met de bijbehorende informatie en de argumenten voor die keuze op aantrekkelijke en overtuigende wijze aan derden presenteren;
• Kunnen de leerlingen uitleggen wat een museum is;
• Kunnen de leerlingen uitleggen wat verzamelen en bewaren is;
• Kunnen de leerlingen zelf een tentoonstelling maken.

Kerndoelen en aansluiting canon

Het project Museumschatjes sluit aan bij kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige vorming’ voor het primair onderwijs:
51. De leerlingen leren gebruik maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van een aantal tijdvakken.
53. De leerlingen leren over de belangrijkste historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunne deze voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
55. de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Ook sluit het aan bij de 10 tijdvakken, Canon van Drenthe en Canon van Nederland. Het Hunebedcentrum sluit aan bij de hunebedden.

Bijbehorend materiaal