Skip to main content

Mijn vondst, mijn beeld – Lesidee middenbouw Beeldcultuur (gr. 4)

Beelden vertellen meer dan teksten of geluiden. We worden meer dan ooit omringd door beelden. Wat de prehistorie betreft zijn er geen beelden beschikbaar. We beschikken niet over tekeningen, boeken, computers of foto’s. Toch proberen archeologen een beeld te schetsen van deze tijd op basis van de sporen, denk aan grondsporen (haardkuilen, vuurplaatsen, waterputten, sporen van paaltjes) en spullen (potten, botten, plantenresten, en ga zo maar door).
De spullen vertellen verhalen en met deze verhalen samen kun je een beeld schetsen van het leven in de prehistorie. Door kijken, voelen, horen, ruiken en zelfs proeven kunnen de spullen beelden oproepen, maar hiervoor is ook fantasie, inleving en logisch denken noodzakelijk. Met fantasie, inleving en logisch argumenteren kan het verleden misschien wel tot leven komen. De onderzoeksvraag die in deze lessenserie centraal staat is dan ook ‘Hoe kan je een verhaal van een object in beeld vastleggen?’ oftewel “Hoe geef ik op basis van een archeologische vondst een goed beeld?”

DCA Leerlijnen

Dit programma maakt onderdeel uit van een doorgaande leerlijn van de Drentse Cultuur Academie heeft zowel een horizontale als een verticale samenhang. Meer informatie over deze leerlijn kunt u vinden op www.drentsecultuuracademie.nl

De lessenserie sluiten aan op het reguliere lesprogramma. Elk deelproject sluit aan bij de doorlopende (verticale) leerlijn cultuuronderwijs van de school, de gebruikte methode voor cultuuronderwijs, kern- en tussendoelen en – vooral – de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de school om het project te verbinden aan andere schoolvakken. Dit zorgt voor aansluiting op de horizontale doorlopende leerlijn van de school, het verbinden van schoolvakken binnen één leerjaar.

Doelgroep: groep 4 (eventueel 3/4)
Tijdsinvestering: museumbezoek omvat 90 minuten.
Voorbeeld tijdschema:

09.30 – 09.50 uur Introductie en inleiding (inclusief WC)

09.50 – 10.50 uur Aan de slag als archeoloog / Ontdek de oertijd

10.50 – 11.00 uur Afsluiting en bezoek / foto hunebed (inclusief WC)

Begeleiding: Het bezoek is met begeleiding. U en uw leerling wordt ontvangen door de archeoloog, museumdocenten en oermensen.
Prijs: 6 euro pp

Wilt u het educatief programma reserveren, neemt u contact op de afdeling Reserveringen (T 0599 – 236374)

Bijbehorend materiaal