Skip to main content

Mijn vondst, mijn beeld – Lesidee middenbouw Beeldcultuur (gr. 4)

Beelden vertellen meer dan teksten of geluiden. We worden meer dan ooit omringd door beelden. Wat de prehistorie betreft zijn er geen beelden beschikbaar. We beschikken niet over tekeningen, boeken, computers of foto’s. Toch proberen archeologen een beeld te schetsen van deze tijd op basis van de sporen, denk aan grondsporen (haardkuilen, vuurplaatsen, waterputten, sporen van paaltjes) en voorwerpen (potten, botten, plantenresten, en ga zo maar door). De spullen vertellen verhalen en met deze verhalen samen kun je een beeld schetsen van het leven in de prehistorie. Door kijken, voelen, horen, ruiken en zelfs proeven kunnen de spullen beelden oproepen, maar hiervoor is ook fantasie, inleving en logisch denken noodzakelijk. Door hun zintuigen actief in te zetten kunnen de kinderen het verleden misschien wel tot leven wekken.

De onderzoeksvraag die in deze lessenserie van vier centraal staat is dan ook ‘Hoe breng je met gebruik van je zintuigen een archeologische vondst tot leven?

DCA Leerlijnen

Dit programma maakt onderdeel uit van een doorgaande leerlijn van de Drentse Cultuur Academie heeft zowel een horizontale als een verticale samenhang. Meer informatie over deze leerlijn kunt u vinden op www.drentsecultuuracademie.nl

De lessenserie sluiten aan op het reguliere lesprogramma. Elk deelproject sluit aan bij de doorlopende (verticale) leerlijn cultuuronderwijs van de school, de gebruikte methode voor cultuuronderwijs, kern- en tussendoelen en – vooral – de belevingswereld van de kinderen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de school om het project te verbinden aan andere schoolvakken. Dit zorgt voor aansluiting op de horizontale doorlopende leerlijn van de school, het verbinden van schoolvakken binnen één leerjaar.

Doelgroep: groep 4 (eventueel 3/4)
Tijdsinvestering: museumbezoek omvat 150-180 minuten.
Voorbeeld tijdschema:

09.30 – 09.45 uur Ontvangst en welkom (inclusief WC)

09.45 – 10.30 uur Inrichten museum Drentse Cultuuracademie;

10.30 – 10.50 uur Pauze

10.50 – 11.35 uur Film en museum

11.35 – 12.20 uur Oertijdpark

12.20 – 12.30 uur Foto bij het hunebed (inclusief WC)
Begeleiding: Het bezoek is met begeleiding. U en uw leerling wordt ontvangen door de archeoloog, museumdocenten en oermensen.
Prijs: op aanvraag.

Wilt u het educatief programma reserveren, neemt u contact op de afdeling Reserveringen (T 0599 – 236374)

Bijbehorend materiaal