Skip to main content

Lezingenserie prehistorische gemeenschappen op het zand

Deze reeks is inmiddels afgelopen. Via deze pagina kun je alle lezingen terugkijken.

In de provincie Drenthe wordt al ruim 100 jaar archeologisch onderzoek gedaan naar de plekken waar mensen vroeger woonden, de nederzettingen. Wanneer we deze nederzettingen bestuderen, is het duidelijk dat mensen gebruiken deelden, bijvoorbeeld hoe een huis te bouwen of aardewerk als ritueel in de grond te plaatsen. Toch blijkt ook steeds weer dat ze niet altijd alles precies hetzelfde deden. Van oudsher ligt de nadruk van onderzoek vaak alleen op de gedeelde aspecten, de normen. Maar wat nou als we ook eens zouden kijken naar wat mensen anders deden in het verleden? Zouden we dan niet meer te weten komen over de prehistorische bewoners van Drenthe?

Karen de Vries heeft in 2022 drie lezingen gegeven over huizenbouwtradities, de omgang met afval en rituele deposities van aardewerk. Aan de hand van die onderwerpen legde zij uit hoe de laat-prehistorische bewoners van Drenthe door middel van materiële cultuur konden laten zien hoe zij tot grote gemeenschappen behoorden, maar tegelijkertijd ook het belang uitte van het behoren tot een eigen huishouden, dorpsgemeenschap of regio. Karen heeft onderzoek gedaan naar deze onderwerpen in haar Promotieonderzoek. Alle drie de lezingen zijn terug te kijken.

De eerste lezing over huizenbouwtradities kun je hier terugkijken (22 maart 2022). In deze lezing wordt uitgelegd wat materiele cultuur nu eigenlijk is en hoe we daar normen in herkennen. Karen gebruikt hedendaagse voorbeelden om dit concept uit te leggen. Daarna wordt deze kennis gebruikt om in te zoomen op prehistorische huisplattegronden gevonden in Drenthe.

In de tweede lezing van de serie ‘Prehistorische gemeenschappen op het zand’ vertelde Karen de Vries waarom archeologen zo gek zijn op afval, hoe je het kan onderzoeken en vooral wat we er van kunnen leren. Wanneer onze vuilniszak vol is, stoppen we hem in de kliko of ondergrondse container. Maar weten we eigenlijk wel hoe mensen in de ijzertijd met hun afval omgingen? Bestond er zoiets als een ijzertijdkliko? De lezing van 5 april 2022 kun je via deze link terugkijken.

Niet alle voorwerpen die archeologen opgraven zijn als afval gedumpt of per ongeluk verloren. Maar waarom zouden mensen bewust halve potten in de grond plaatsen? En hoe zie je het verschil tussen ritueel en rommel? In de derde en laatste lezing van de serie ‘Prehistorische gemeenschappen op het zand’ (19 april 2022) vertelde Karen de Vries over rituele deposities, hoe archeologen daar nu heel anders over denken dan 30 jaar geleden en wat ze ons vertellen over de ijzertijdbewoners van Drenthe.

Deze reeks werd georganiseerd in samenwerking met de Drentse Prehistorische Vereniging, Het Wetenschappelijk Fonds van de Drentse Prehistorische Vereniging, de Provincie Drenthe en het Hunebedcentrum.

Lezingenserie: Archeologie in microperspectief

Lezingenserie Europese Megalieten