Skip to main content

De Hondsrugacademie

Ook dit jaar organiseert De Hondsrug UNESCO Geopark, in samenwerking met het Hunebedcentrum en stichting Het Drentse Landschap, weer een lezingenreeks over de geologie, archeologie, cultuurhistorie en natuur van het Hondsruggebied in Drenthe.

Iedere tweede woensdag van de maand is een lezing te volgen. De eerste vier lezingen in oktober, november, december 2023 en januari 2024 vinden plaats in het Hunebedcentrum te Borger. Vanaf aankomend voorjaar zullen nog vier extra lezingen op andere locaties in het Hondsruggebied gegeven. 

Programma najaar 2023/voorjaar 2024

Data: 11 oktober 2023, 8 november 2023, 13 december 2023, 10 januari 2024
Locatie: Auditorium – Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531TG Borger
Inloop: 19.00 uur
Starttijd: 19.30 uur

Aanmelden en kosten
Aanmelden voor de lezing is verplicht en kan tot één week voorafgaand aan de lezing door het aanmeldformulier in de vullen op de website van het Geopark. De kosten zijn 5,00 euro per persoon (prijs per lezing). Dat is inclusief een kop koffie/thee. Er is plek voor maximaal 100 deelnemers. Het is mogelijk om op locatie bij het Hunebedcentrum te betalen (pin of contant). Houders van de Museumkaart en Vrienden van het Hunebedcentrum kunnen de lezing gratis bijwonen op vertoon van de betreffende pas. Vrijwilligers van de organiserende organisaties kunnen de lezingen gratis volgen, graag deze informatie vermelden bij aanmelding.

(VOL) Woensdag 11 oktober


Tijd:
inloop 19:00, start lezing 19:30, duur: =+/- 1 uur
Lezing door: Prof. dr. Theo Spek
Onderwerp: 6.000 jaar landbouw op de Hondsrug – DEZE LEZING IS VOL
Theo Spek (1963) is hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Faculteit der Letteren in Groningen. Kenmerkend voor zijn werk is de interdisciplinaire benadering van de cultuurlandschapsgeschiedenis: historische, geografische, bodemkundige, archeologische, ecologische en naamkundige onderzoeksmethoden worden met elkaar gecombineerd tot een samenhangend verhaal over het landschap en haar geschiedenis, bijvoorbeeld in de “Landschapsbiografie van de Drentsche Aa”.

(VOL) Woensdag 8 november


Tijd:
inloop 19:00, start lezing 19:30, duur: =+/- 1 uur
Lezing door: Erik Meijles
Onderwerp: Meandering in de Drentsche Aa

De prachtige kronkels van de Drentsche Aa gelden als schoolvoorbeeld voor veel andere semi-natuurlijke beekdalsystemen in Nederland en daarbuiten. Ze zijn niet alleen prachtig om te zien, maar weerspiegelen ook de dynamiek van de beek. Toch? Maar hoe vormen deze kronkels zich eigenlijk? Is dit een natuurlijk proces, of hebben mensen hier ook invloed op gehad? En mogen we dit eigenlijk wel ‘meandering’ noemen?

Dr ir. Erik Meijles deed eerder onderzoek naar de dynamiek van de Drentsche Aa en schreef mee aan de aardkundige hoofdstukken van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa (2015). Ook was hij lid van de Wetenschappelijke Adviescommissie van Geopark De Hondsrug van 2013 tot 2023.

(VOL) Woensdagavond 13 december

Je kunt je aanmelden voor de reservelijst


Tijd:
inloop 19:00, start lezing 19:30
Lezing door: Jaap Beuker
Onderwerp: Vuurstenen en stenen werktuigen in de prehistorie

Van lokale productie naar grootschalige handel

Jaap Beuker was tot zijn pensionering als conservator archeologie en hoofdconservator verbonden aan het Drents Museum. Hij werkt nu aan het onderzoek naar prehistorische importen, onder andere van het eiland Helgoland, en aan de herkenning van pseudo-artefacten.
In de provincie Drenthe zijn veel vuurstenen en stenen gereedschappen gevonden. De oudste dateren uit de tijd van de Neanderthaler en de jongste uit de IJzertijd. Gedurende een groot deel van de prehistorie konden werktuigen worden gemaakt van stenen die met enige moeite in Drenthe konden worden verzameld. Na de introductie van de landbouw veranderde dat. Lokaal materiaal was vaak niet meer voldoende en een deel van de werktuigen werd geïmporteerd. De afstanden waarover dat plaats vond en de hindernissen die moesten worden overwonnen, spreken erg tot de verbeelding. Zo vinden we in Drenthe materiaal dat er op wijst dat er zelfs in de tijd van de hunebedbouwers al zeevaart bestond.

Woensdagavond 10 januari


Tijd:
inloop 19:00, start lezing 19:30, duur: +/- 1,5 uur
Lezing door: Uko Vegter
Onderwerp: Beheren van natuurgebieden en archeologische objecten
Het Drentse Landschap beheert een keur aan archeologische en cultuurhistorische waardevolle objecten. Van de bekendere hunebedden en grafheuvels tot veel minder bekende objecten als urnenvelden en schansen. Dat vereist in het beheer van de diverse natuurgebieden speciale aandacht en we proberen dan ook het beheer met zorg uit te voeren. In deze lezing een verhaal over Het Drentse Landschap, beheer van haar natuurgebieden met specifieke aandacht voor de archeologische objecten die daar in voorkomen.

Samenwerking


Sinds het Hunebedcentrum in 2021 ook een informatiecentrum voor Het Drentse Landschap en in 2022 is De Hondsrug UNESCO Global Geopark verhuisd naar het Hunebedcentrum. Daardoor is de samenwerking tussen de partijen versterkt. Ze slaan dan nu ook opnieuw de handen ineen voor de organisatie van ‘De Hondsrugacademie’. Op deze manier betrekken we jong én oud bij de rijke geschiedenis van het Hondsruggebied dat ook nu nog zichtbaar is in het Drentse Landschap. Iedereen die meer wil weten over het Hondsruggebied is van harte welkom.

Vervolg voorjaarsprogramma


Aansluitend op het najaarsprogramma in het Hunebedcentrum volgt een voorjaarsprogramma van de Hondsrugacademie dat op andere plekken in het Hondsruggebied wordt georganiseerd. Deze opvolgende vier lezingen worden tevens afgesloten met een excursie. Hier wordt op een later moment over gecommuniceerd.