Bult en dal (2,4 uur / 12 km)

Bult en Dal

Startplaats: Parkeerplaats van het Hunebedcentrum
Afstand: 12,3 km

1. Ga, komend vanaf de parkeerplaats van het Hunebedcentrum, linksaf. Bij de eerste verharde weg rechtsaf naar de sluis in het kanaal Buinen – Schoonoord, steek de stuw over via het smalle betonnen bruggetje

U bevindt zich hier tussen twee verhogingen in het landschap: de Hondsrug en de Buunerbult. Het dal doorsnijdt als enige van de erosiedalen de Hondsrug. Op dit hoofddal komen verscheidene kleinere dalen uit, zoals bv de laagte waardoor de Bronnegerstraat vanuit Buinen naar het noorden loopt, of de laagte bij Bloemendellen.
(wees voorzichtig, houd de leuning goed vast en hou kinderen, als u die bij zich heeft, goed in de gaten!).

2. Ga na de stuw linksaf en loop ongeveer 100 meter over het schouwpad langs het kanaal.

Van het oorspronkelijke Voorste Diep vindt u hier niet veel meer terug. Het diepje ontsprong in het Odoornerveen en maakte gebruik van twee smeltwaterdalen die ten zuiden van Borger de Hondsrug van west naar oost doorboorden. In de vorige eeuw werd het Voorste Diep gekanaliseerd. Daarna heette het “Kanaal Buinen – Schoonoord”. Er moesten vijf sluizen worden aangelegd om een hoogteverschil van tien meter te overbruggen. Ten westen van Buinen is het kanaal nog geen kilometer van het dorp verwijderd, maar men groef 5,5 kilometer verder om de hoge Noordesch heen om aan de oostkant van het dorp bij de haven te eindigen. Men noemt deze plaats in het dorp “Het Spoordok”.  

Sla daarna rechtsaf en loop langs de sloot tot u bij een zandweg komt. Let op: u loopt hier over een terrein dat eigendom is van Het Drentse Landschap en gepacht wordt door een boer uit de omgeving. Blijf binnen 1,5 meter van de sloot en houdt honden aangelijnd. Ga op de zandweg linksaf.
3. Blijf de zandweg volgen tot de derde weg van rechts bij paddenstoel 24 888. Ga hier rechtdoor, Even later bij paddenstoel 24 889 gaat u linksaf
4. Bij het kanaal Buinen – Schoonoord even linksaf, het kanaal over bij het sluisje en aan de andere kant rechtsaf het fietspad naar Bronneger op.

In 1978 werden ten zuiden van de sluis de resten van een middeleeuwse weg gevonden. Deze weg liep het beekdal van het Voorste Diep in en was verstevigd met takkenbossen en keien. De karresporen waren nog duidelijk zichtbaar. Later werden in de voormalige bedding de restanten van een maalsteen en een plankier gevonden. Het was duidelijk dat hier een watermolen had gestaan en dat de weg had gediend om de wagens door de natte madelanden bij de molen te kunnen krijgen. Archeologen denken dat de molen stamt uit de elfde of twaalfde eeuw. Het zou kunnen dat de molen in bezit is geweest van een van de leenmannen van de bisschop van Utrecht.  

Ga aan het eind van het fietspad rechtsaf de zandweg langs de houtwal op.

U loopt hier langs een eeuwenoude wal. De houtwal diende als een soort “levend prikkeldraad”. Tweehonderd meter na het begin van deze zandweg vindt u aan uw linkerhand een holle boom waarin u met een beetje moeite rechtop kunt staan (en schuilen bij regen).

Bij de manege gaat u met het zandpad mee linksaf.
5. Het zandpad komt uit op de Dorpsstraat. Hier even linksaf en meteen daarna rechtsaf (bij de brievenbus), dit is de Hofakkersweg. U loopt over de Oosteres van Drouwen en neemt de eerste weg rechtsaf, de Stobbenweg. Op de kruising gaat u linksaf.
6. Bij paddenstoel 24 883/001 steekt u de doorgaande weg over. U passeert het bord Bronnegerveen. Vóór de brug over het Voorste Diep gaat u rechtsaf en neemt het schouwpad.

Op deze plaats is het Drents Landschap bezig met natuurontwikkeling. Er komt hier kwelwater van goede kwaliteit aan de  oppervlakte, dat afkomstig is van de Hondsrug. Het plan wil de oude meanders herstellen. Op die manier zullen in het Hunzedal moerassen en elsebroekbossen ontstaan, zoals die hier duizend jaar geleden ook waren. 

U komt op een klinkerweg uit. U gaat hier linksaf en neemt vóór de brug over het kanaal Buinen – Schoonoord rechtsaf het fietspad langs het kanaal.
7. Bij de houten brug over het kanaal steekt u het kanaal over en gaat rechtdoor over het schelpenpad naast de verharde weg.

In 1905 legde de Noordooster-Lokaalspoorweg de spoorlijn EmmenStadskanaal aan. Hier passeerde de spoorlijn het Kanaal Buinen-Schoonoord met een draaibrug. De houten brug is nieuw, de stenen onderbouw stamt uit de jaren twintig toen het kanaal gegraven werd. We lopen de komende kilometers over het tracé van de voormalige spoorlijn. Deze lijn was onderdeel van het traject Emmen – Stadskanaal. Tot 1964 werden er nog goederen over de spoorlijn vervoerd.

Aan het eind van het schelpenpad blijft u rechtdoor de zandweg volgen.
8. De brede zandweg maakt een bocht naar rechts. U blijft rechtdoor het zandpad volgen dat het tracé van de vroegere spoorlijn volgt. Blijf rechtdoor de oude spoorlijn volgen en negeer de zijwegen.

Op het punt waarop u het tracé van de voormalige spoorlijn verlaat, ziet u recht voor u het emplacement Buinen van de Noordooster Lokaalspoorweg. Het station Buinen van deze spoorlijn is in de jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt. Vanaf dit station werd het hout uit de Staatsbossen bij Schoonoord getransporteerd naar de mijnen in Limburg. Het verzagen van dit hout gebeurde bij rondhouthandel Van Put, die hier ook was gevestigd.

9. Bij het dorp komt u uit op de Hornsedijk Blijf deze tot aan de Hoofdstraat volgen. Aangekomen op de Hoofdstraat gaat u rechtsaf. Volg de Hoofdstraat tot aan de Eilandenweg (op het bordje staat: “Nr. 3 en 5”). U blijft de weg over de es volgen tot u na een bankje aan de rechterkant bij een weg naar links komt: de Uitkampenweg. Ga hier linksaf.
10. Ga bij de driesprong rechtsaf. Op de volgende driesprong linksaf over de zandweg. Kort na de volgende zandweg naar links gaat u over het schouwpad naar rechts, richting Hunebedcentrum. Op de heenweg hebt u ook dit pad genomen. Let op: u loopt hier over een terrein dat eigendom is van Het Drentse Landschap en gepacht wordt door een boer uit de omgeving. Blijf binnen 1,5 meter van de sloot en houdt honden aangelijnd.
11. Als u bij het kanaal komt linksaf gaan tot het smalle bruggetje. Steek dit over, ga naar rechts en volg de weg. Aan het eind van de weg gaat u linksaf. Na 350 meter bent u weer bij de parkeerplaats van het Hunebedcentrum.