De stichting Hunebedcentrum is opgericht in 1959 en bestaat dus al meer dan 50 jaar. Het bestuur bestaat uit negen leden met profielen, die zowel lokale worteling als uiteenlopende deskundigheden incorporeren. Daarnaast functioneert een Raad van Advies met externe deskundigheden op het gebied van financiën, museologie, recreatie en toerisme, archeologie, bedrijfseconomie en juridische zaken. Een combinatie die werkt. In de komende periode zal worden gestreefd naar de ontwikkeling tot museaal maatschappelijke onderneming. In die ontwikkeling zal ook nader worden gekeken naar de rol (en de invulling van die rol) van bestuur en Raad van Advies.

Het bestuur bestaat uit:

Mevr. T. Slagman, de heer J. Post, de heer A.G. Liewes, de heer S. van der Zee, de heer F. v.d. Beemt en de heer K. van den Driesche.

De Raad van Advies bestaat uit:

De heer H. Hartog, de heer J.A. Boersma, de heer O. Reijers, de heer E. Schultz en de heer G. Sikken.

Missie

Het Hunebedcentrum is een museaal merk, gericht op de presentatie en bescherming van hunebedden en prehistorische monumenten – in heden, verleden en toekomst – , waarbij aan interessegroepen belevenissen worden geboden voor doelen van bewustwording, onderricht en amusement.

Visie

Het Hunebedcentrum wil een museale maatschappelijke onderneming zijn dat een actieve rol speelt in de lokale, regionale, nationale en internationale setting. Het centrum wil het verhaal van de hunebedden en andere archeologische monumenten ontsluiten aan het grote publiek en hiermee draagvlak creëren om dit erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren.

Afdelingen

Het Hunebedcentrum bestaat uit verschillende afdelingen die verschillende taken vervullen, namelijk directie, managementteam, front-office, back-office, horeca, winkel, educatie en communicatie.

Bedrijfsgegevens

Beloningsbeleid

Steun ons!

Vacatures

Medewerkers

Projecten

OnderzoekBe Sociable, Share!
    X