dinsdag, 7 februari 2017

In 2016 is een ESF project (2015EUSF201275) uitgevoerd bij het Hunebedcentrum in Borger met als titel Organisatievernieuwing en duurzame inzetbaarheid. De werkzaamheden zijn gedaan door een externe adviseur gezamenlijk het Bestuur, de directie, het Management Team en het personeel. Op basis van een organisatiescan zijn diverse adviezen verkregen die geïmplementeerd zijn bij het Hunebedcentrum waarbij de nadruk heeft gelegen op (nog) meer duurzame inzetbaarheid van het personeel, verbetering van de onderlinge samenwerking en procedures etc. Het eindresultaat van het project is dat medewerkers binnen de organisatie nog beter weten waar ze aan toe zijn, beter worden ingezet (duurzamer) en dat de onderlinge samenwerking is vergroot.
zondag, 14 augustus 2016

Lezingen cyclus 2016/2017

Wat zit er onder onze voeten

Van Aardkern tot Aardoppervlakte

De Nederlandse Geologische Vereniging ( NGV) heeft in samenwerking met het Hunebedcentrum in Borger de afgelopen jaren een aantal succesvolle lezingenseries over geologische onderwerpen georganiseerd. Dat gaan we ook dit jaar weer doen.

Voor het seizoen 2016/2017 hebben we als onderwerp gekozen “WAT ZIT ER ONDER ONZE VOETEN – VAN AARDKERN TOT AARDOPPERVLAKTE “. We beginnen ons verhaal met een overzicht van de gesteenten en mineralen in de kern, mantel en diepe aardkorst om vervolgens de gesteenten van de bovenste 10 km van de aardkorst en hun geologische geschiedenis in meer detail te bespreken.

Door plaat tektonische bewegingen heeft Nederland zich door de loop van de tijd over een groot deel van de aardbol bewogen, van diep op het zuidelijk halfrond in het Paleozoïcum via de evenaar tot hoog op het noordelijk halfrond in het hier en nu. Gedurende deze zwerftocht heeft Nederland veel verschillende landschappen gekend, variërend van zeeën met koraalriffen, tropische regenwouden, sahara-achtige woestijnen, bergstreken bedekt met bossen en meren, tot een landschap van toendra’s en gletsjers.

Het leek ons interessant om in een serie van weer vijf lezingen deze geschiedenis uit de doeken te doen zodat u zich een beeld kunt vormen van wat zich onder uw voeten bevindt en hoe dat zo gekomen is.

De lezingen worden gehouden op zondagen in het Hunebedcentrum in Borger en beginnen om 14.00 uur. U kunt zich opgeven via e-mail: hwolters@hunebedcentrum.nl

De entree voor de lezingen is 5 euro per lezing, dat is inclusief een kop koffie of thee.

De onderwerpen die aan bod komen zijn de volgende:

Zondag 30 oktober 2016; Aardkern en Mantel; samenstelling, mineralen, wat weten we wel/niet, etc.; Spreker Prof. Wim Spakman, UU

Zondag 20 november 2016; Structurele geologie van de Nederlandse ondergrond; breuken, plooien, horsten en slenken, invloed Caledonische, Hercynische en Alpine orogenesen; Spreker Prof. Jan de Jager, UU

Zondag 11 december 2016; Nederland in het Palaeozoicum; sedimentologie, klimaat, flora en fauna; Spreker Dr. Daan de Hartog Jager, NAM BV

Zondag 15 januari 2017; Nederland in het Mesozoicum en Tertiair; sedimentologie, klimaat, flora en fauna; Spreker Dr. John Jagt, Nat Hist. Museum, Maastricht

Zondag 12 februari 2017; Nederland in het Kwartair; Pleistoceen en Holoceen, ijstijden, sedimenten, kustvorming, etc.; Spreker, Dr. Wim de Gans, TNO, Utrecht

mammoetsteppe
Save

Be Sociable, Share!  zaterdag, 13 augustus 2016

  Aanstaande zondag, 14 augustus, wordt weer de jaarlijkse Dag van het Hunebed georganiseerd. Diverse partijen waaronder het Drents Landschap en Staatsbosbeheer geven informatie over hunebedden en geven gratis routes weg. Tevens zijn er kleine activiteiten. De markt is gratis te bezoeken.

  Er zijn tevens een aantal archeologen aanwezig, dus mocht u nog een steen thuis hebben liggen en u weet niet wat het is dan kunt u deze meenemen en hopelijk kunnen onze archeolgen u vertellen wat het is.

  Naamloos

  Be Sociable, Share!   woensdag, 3 augustus 2016

   Vrijdag 5 augustus organiseert het Hunebedcentrum in samenwerking met IVN Borger-Odoorn en Geopark de Hondsrug de landelijke Tuinvlindertelling in de Idylle. Elk jaar organiseert de Vlinderstichting deze tellingen in augustus. De reden hiervoor is dat het niet goed gaat met de Nederlandse dagvlinders. Door de tellingen komen we er achter hoe het gaat met de vlinders en krijgt de Vlinderstichting een goed beeld van de natuur in allerlei leefgebieden. Helpt u ons mee? Bij het betreden ontvangt u een formulier en we vragen u dan ook deze in te vullen en in te leveren. Voor vragen kunt u terecht bij de educatief medewerker Nadine Lemmers.

   vlinders1

   Figuur 1. Distelvlinder.

   Idylle

   In 2013 is bij het Hunebedcentrum een prachtige idylletuingemaakt waar vlinders, bijen en mensen gebruik van maken. Deze bloemrijke plek is in samenwerking met IVN Borger-Odoorn, Vlinderstichting en Nederlandse Bijenhouders Vereniging tot stand gekomen met steun van de Nationale Postcode Loterij. De tuin is gerealiseerd door de fa. A.J. van der Werf uit Bedum in samenwerking met de fa. de Roo Drenthe uit Stadskanaal. Voor bezoekers aan het Oertijdpark een genot om de dieren te bewonderen en voor de bijen en vlinders een plek om te voeden, voort te planten en te overleven. In 2014 is de Idylle officieel geopend en de eerste telling leverde op: 214 vlinders van 13 verschillende soorten. In 2016 zijn we dan ook benieuwd naar de nieuwe waarnemingen! Doet u mee?

   vlinders2

   Figuur 2. Dagpauwoog.

   Hoe ga je te werk?

   Leer de vlinders herkennen aan de hand van de kenmerken van elk soort. De aantallen en soorten worden doorgegeven aan de Vlinderstichting. Hoe ga je te werk bij een vlindertelling? Loop een vaste route door de Idylle en noteer alle vlinders. Je kunt hiervoor het telformulier gebruiken Het tellen gaat het beste op een zonnig moment. Vul voor elke dag een telformulier in.

   In de omgeving van het Hunebedcentrum zijn heel wat vlinders te zien. In dit artikel geven we een overzicht van wat je kunt verwachten in deze unieke omgeving. Vlinders zijn gevleugelde insecten en er zijn zo’n 160.000 soorten bekend. Vlinders zijn bekend om hun bonte kleuren. De rupsen (larven) van de vlinders voeden zich met planten en daardoor kunnen gewassen grote schade ondervinden. De zogenaamde brandharen van sommige soorten kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen.

   Tellingen
   De volgende vlinders en rupsen hebben we tot nu toe gespot:
   1. Bont zandoogje (vlinder) ,
   2. Bruin zandoogje (vlinder),
   3. Citroenvlinder (vlinder),
   4. Dagpauwoog (vlinder),
   5. Distelvlinder (vlinder),
   6. Gehakkelde aurelia (vlinder),
   7. Groot koolwitje (vlinder),
   8. Icarusblauwtje (vlinder),
   9. Klein geaderd witje (vlinder),
   10. Kleine vos (vlinder),
   11. Kleine vuurvlinder (vlinder),
   12. Klein koolwitje (vlinder),
   13. Koevinkje (vlinder),
   14. Oranje luzernevlinder (vlinder),
   15. Oranjezandoogje (vlinder) ,
   16. Sint-Jacobsvlinder (rups en vlinder),
   17. En Zwartsprietdikkopje (vlinder).

   Heeft u ook een vlinder gezien bij het Hunebedcentrum? Mail deze (liefst met foto) naar communicatie@hunebedcentrum.nl.

   vlinders3

   Figuur 3. Klein koolwitje.

   Wilt u meer weten?

   • Download de vlindermee-app, gratis voor iPhone en Android.

   Door Nadine Lemmers

   Fotografie: Davado

   Be Sociable, Share!    dinsdag, 2 augustus 2016

    Het grootste hunebed van Nederland en het Oertijdpark bij het Hunebedcentrum zijn vastgelegd via een drone met camera. Het geeft een mooi beeld van hetgeen er te zien is bij het Hunebedcentrum. De beelden zijn gemaakt door Melle van Vliet. Melle is 10 jaar oud en heeft al een eigen bedrijf, genaamd MEV Productions (www.mevproductions.nl). Mocht u geïnteresseerd zijn in zijn werk dan kunt u contact met hem opnemen (via de website).

    Voor de filmbeelden zie: dronebeelden oertijdpark

    drone3

    Melle met zijn drone

    Be Sociable, Share!     X