Het prehistorisch dorp bestaat uit drie delen, namelijk: Steentijd, Bronstijd en IJzertijd.

Steentijdhuis met erf

Het Steentijdhuis laat zien hoe de mensen van de Trechterbekercultuur leefden, 5000 jaar geleden. Het werd gebouwd in 2006 in een gebied grenzend aan het museum door een groot aantal vrijwilligers onder leiding van Hans de Haas en Jeroen de Groot. Bouwmaterialen werden verstrekt door Staatsbosbeheer.

steentijd(1)

Bronstijdboerderij met erf

De bronstijdboerderij laat zien hoe de mensen in de Bronstijd leefden, zo’n 4.000-3.000 jaar geleden. Het werd gebouw in 2014 door het bedrijf Archeo-Serwis en een groot aantal vrijwilligers. Het huis is gebaseerd op een vondst van een huisplattegrond gevonden in Drenthe. De reconstructie van het huidige huis is gebaseerd op de resten van een huis: sporen van palen. De sporen van de palen bestonden uit donkere ronde vlekken in de bodem, terwijl de sporen van de muren donkere grote lijnen zijn. Samen vormen zij het plan van een huis. Op basis van deze plattegrond, kon de vorm van het huis worden bepaald.

bronstijd(1)

IJzertijdboerderij met erf

De ijzertijdboerderij laat zien hoe de mensen in de IJzertijd en Romeinse Tijd leefden, zo’n 3.000-1.500 jaar geleden. Het werd gebouwd in 2014 en 2015 door het bedrijf Archeo-Serwis en een groot aantal vrijwilligers. Het huis is gebaseerd op een vondst van een huisplattegrond gevonden in Drenthe. De reconstructie van het huidige huis is gebaseerd op de resten van een huis: sporen van palen. De sporen van de palen bestonden uit donkere ronde vlekken in de bodem, terwijl de sporen van de muren donkere grote lijnen zijn. Samen vormen zij het plan van een huis. Op basis van deze plattegrond, kon de vorm van het huis worden bepaald.

ijzretijd(1)Be Sociable, Share!
    X