De Steentijd is te verdelen in de oude steentijd, midden steentijd en nieuwe steentijd.

Neanderthalers (oude steentijd)

De Neanderthalers kwamen 300.000 jaar geleden naar Europa. Noord-Nederland lag op de rand van hun leefgebied, omdat het door de ijstijden hier erg koud was. Neanderthalers hadden geen vaste woonplaats. Ze trokken rond en maakten een kamp op plekken waar het nodig was om te overnachten. De karakteristieke vondsten die bij Neanderthalers horen zijn de vuistbijlen. In Nederland zijn er ongeveer honderd van gevonden. 35.000 jaar geleden stierven de Neanderthalers uit.

IMG_4966

Hut van rendierjagers (oude steentijd)

Hier is een hut van de zogeheten rendierjagers nagebouwd. Deze reconstructie is gemaakt met de materialen die ze in de oude steentijd ook hadden. Het ontwerp is gebaseerd op archeologische resten en andere reconstructies.
Vanaf het eind van de laatste ijstijd trokken de rendierjagers door Noord-Nederland. Zo’n 12.000 jaar geleden was het hier namelijk weer warm genoeg voor bewoning. Omdat de rendierjagers achter de rendieren aantrokken hadden
ze geen vaste verblijfplaats en woonden ze in hutten zoals deze, die redelijk snel te bouwen zijn.
De rendieren waren de voornaamste bron van voedsel en materiaal, voor kleding en gereedschap.

hunebedcentrum-tipi

Hut uit de midden steentijd

Naast het pad is een hut te zien waar de mensen in de midden steentijd (ongeveer 9600 jaar geleden) in
woonden. Men woonde niet op een vaste plek, maar trok rond. Toen het klimaat definitief warmer werd, veranderde
Noord-Nederland van een toendra naar een bebost gebied. Er liepen veel verschillende dieren rond zoals wisenten, elanden, beren, reuzenherten en oerossen. De mensen leefden van de jacht op verschillende soorten wild en van het verzamelen van eetbare planten. Vergeleken met de oude steentijd was het verzamelen van voedsel een belangrijkere voedselbron geworden.

bord1

Steentijdhuis

Het Steentijdhuis laat zien hoe de mensen van de Trechterbekercultuur leefden, 5000 jaar geleden. Het werd gebouwd in 2006 in een gebied grenzend aan het museum door een groot aantal vrijwilligers onder leiding van Hans de Haas en Jeroen de Groot. Bouwmaterialen werden verstrekt door Staatsbosbeheer.

Tot nu toe zijn er geen resten van huizen uit de Trechterbekercultuur gevonden in Drenthe. De reconstructie van het huidige huis is gebaseerd op de resten van een huis gevonden in de buurt van Flögeln in Noord-Duitsland. Hier zijn sporen van palen en lemen muren. Zelfs de locaties van een haard en deuren waren zichtbaar. De sporen van de palen bestonden uit donkere ronde vlekken in de bodem, terwijl de sporen van de muren donkere grote lijnen zijn. Samen vormen zij het plan van een huis. Op basis van deze plattegrond, kon de vorm van het huis worden bepaald.

Achter het steentijdhuis, is een prehistorische akker aangelegd: de Oertuin. Hier is het mogelijk informatie in te winnen over gewassen die werden gekweekt in de prehistorie. In 2014 groeiden er vlas, emmertarwe, wortelen, pastinaak en eenkoorn. Grenzend aan de Oertuin is een botanische tuin met veel van de plantensoorten die in de prehistorie werden verzameld voor voedsel, zoals brandnetels. Zowel de akker als de tuin bieden de kans om voedsel uit het verleden te proeven. Vooral in de zomer kunt u proeven van prehistorische gerechten.

Bronstijd

In de bronstijd wordt de grondstof brons voor het eerst gevonden.

Veenweg

In Nederland ontstonden vanaf de laatste ijstijd veel veengebieden. Tijdens het ontginnen van deze veengebieden kwamen veel vondsten tevoorschijn zoals gebruiksvoorwerpen, infrastructuur en veenlijken. Houtvondsten vertellen ons dat mensen de veengebieden wilden doorkruisen: al vanaf de jonge steentijd bouwde men lange wegen van hout door het veen. De vroegste veenwegen werden gemaakt door boomstammen dwars op het veen te leggen. Later gebruikte men planken waardoor er minder hout nodig was. Om te zorgen dat de veenweg niet weg zou drijven werd het hout met pinnen in het veen vastgezet. Omdat er wielen in het veen zijn gevonden weten we dat er karren op de veenwegen hebben gereden. Wellicht waren de wegen dus handelsroutes. De hier gereconstrueerde veenwegen zijn gebaseerd op het smalle ‘Zuidelijk planken voetpad’ van Barger-Oosterveld en de brede ‘Valtherbrug’ van Valthe en dateren uit de brons- en ijzertijd.

Grafheuvel

Een grafheuvel is een door mensen gemaakte heuvel waarin doden werden begraven. In de prehistorie werden deze heuvels opgeworpen over de menselijke resten in een grafkist of urn. Grafheuvels zijn vaak te vinden op de hogere plekken in het landschap. Waarschijnlijk omdat ze dan goed zichtbaar waren vanuit de omgeving. Soms werd na een eerste begraving de grafheuvel hergebruikt voor latere bijzettingen van andere overledenen, vaak familie of stamleden. Ook zijn er grafheuvels die langer dan 1000 jaar zijn gebruikt als graf. Naast de functie als graf lijken de grafheuvels ook te zijn gebouwd en gebruikt voor voorouderverering.
Dit is een reconstructie van het graf van de zogenaamde Hoofdman van Drouwen. Het is opgegraven door professor Van Giffen in 1927 en het stamt uit de vroege bronstijd. In zijn tijd moet de Hoofdman van Drouwen een belangrijk persoon zijn geweest. Dit leiden we af uit de omvang van de heuvel en de rijke grafgiften die hij mee heeft
gekregen voor het hiernamaals.

1391837_698663840161311_1967453663_n

Bronstijdhuis

In 2014 wordt gestart met de bouw van een echt bronstijdhuis! We houden u op de hoogte…

IJzertijd
In de ijzertijd wordt de grondstof ijzer voor het eerst gevonden.

Veenweg

In Nederland ontstonden vanaf de laatste ijstijd veel veengebieden. Tijdens het ontginnen van deze veengebieden kwamen veel vondsten tevoorschijn zoals gebruiksvoorwerpen, infrastructuur en veenlijken. Houtvondsten vertellen ons dat mensen de veengebieden wilden doorkruisen: al vanaf de jonge steentijd bouwde men lange wegen van hout door het veen. De vroegste veenwegen werden gemaakt door boomstammen dwars op het veen te leggen. Later gebruikte men planken waardoor er minder hout nodig was. Om te zorgen dat de veenweg niet weg zou drijven werd het hout met pinnen in het veen vastgezet. Omdat er wielen in het veen zijn gevonden weten we dat er karren op de veenwegen hebben gereden. Wellicht waren de wegen dus handelsroutes. De hier gereconstrueerde veenwegen zijn gebaseerd op het smalle ‘Zuidelijk planken voetpad’ van Barger-Oosterveld en de brede ‘Valtherbrug’ van Valthe en dateren uit de brons- en ijzertijd.

IJzertijdhuis

In 2014 wordt gestart met de bouw van een echt ijzertijdhuis! We houden u op de hoogte…Be Sociable, Share!
    X