bla3Openarch, een internationaal project met 11 partners in acht landen OpenArch is een vijf-jarig cultuur project, dat voortbouwt op het succes van EXARC (internationale organisatie voor Archeologische Openluchtmusea ( zie www.exarc.net ). Er is de afgelopen jaren binnen het EXARC netwerk veel ervaring opgedaan met internationale samenwerking, deze is met het project Openarch geïntensiveerd. In het project doen 10 musea en EXARC mee.

Het belangrijkste idee van de archeologische openluchtmusea is om zowel de materiële als het immateriële verleden te presenteren aan het publiek. De materiële delen van archeologische openluchtmusea zijn de archeologische overblijfselen en de reconstructies hiervan (huizen, schepen, complete omgevingen). De immateriële en meest interessante deel van een archeologisch openluchtmuseum is het verhaal van de mensen die ooit leefden (levende geschiedenis). Het werk in OpenArch is verdeeld in werkpakketten. Alle werkpakketten zijn de verantwoordelijkheid van de hele partnerschap.

bla

De partners van OpenArch op een conferentie in Borger in 2011

De drie belangrijkste methoden om de doelstellingen van OpenArch te behalen zijn:

Bijeenkomsten en workshops
Een deel van de bijeenkomsten bestaan uit theoretisch gerichte evenementen met presentaties / lezingen en discussiegroepen. Deze staan open voor een breed publiek.
Workshops zijn praktisch gerichte ‘samen werken’ bijeenkomsten voor het personeel van de archeologische openluchtmusea met als doel het uitwisselen van inzicht in specifieke methoden en het verbeteren van elkaars vaardigheden / capaciteiten. Bij elke workshop zullen verschillende werkpakketten worden aangepakt, als modules. De workshops staan open voor personeel en andere belangstellenden van buiten de organiserende musea. Bijeenkomsten en workshops zullen deels gelijktijdig en op dezelfde plaats, naast elkaar worden georganiseerd. Er zullen ongeveer 11 bijeenkomsten plaatsvinden tijdens de 5 jaar. De organisatie zal elke keer een samenwerking zijn tussen Calafell (CAT) en het plaatselijke museum, om een continue kwaliteit van de activiteit en een authentieke lokale sfeer te garanderen.

Uitwisseling van personeel
Gedurende het project is het mogelijk om meerdere keren een uitwisseling aan te gaan met een partnermuseum. Het doel van de uitwisseling van personeel is de verdieping van vaardigheden tussen medewerkers van de deelnemende archeologische openluchtmusea.

Experimentele acties
Archeologische overblijfselen en voorwerpen zijn tastbare overblijfselen van vroegere beschavingen. Ze moeten worden geïnterpreteerd om heden ten dage betekenis te geven. Deze interpretatie komt voor een deel tot stand door experimenten. Experimenten zijn nodig om te begrijpen hoe objecten werden gemaakt, hoe constructies eruit hebben gezien en hoe mensen in het verleden hebben geleefd.

Meer informatie over het project is te vinden op www.openarch.eu

De rol van het Hunebedcentrum in het project

Het Hunebedcentrum is samen met EXARC verantwoordelijk voor de communicatie en marketing van het project. Niet alleen binnen het project maar ook om een voorbeeld te zijn voor alle andere openluchtmusea die zijn aangesloten bij EXARC. In dat kader zijn een grote hoeveelheid producten gemaakt.
Meer informatie zie http://www.slideshare.net/EXARC/pr-and-communication-strategy-openarch-conference-albersdorf-2013

bla2

Een voorbeeld van communicatie

Naast de verantwoordelijk voor WP7 heeft het Hunebedcentrum in 2011 een congres georganiseerd voor de Openarch partners en voor andere geinteresseerden. Meer informatie hierover is te lezen op http://openarch.eu/work-packages/activities/openarch-borger-meeting-bringing-archaeology-life

In 2014 heeft het Hunebedcentrum een nieuw openluchtmuseum geopend, direct naast het hoofdgebouw. Hier kunnen bezoekers 150.000 jaar geschiedenis van het Hondsruggebied ervaren. Op het terrein zijn met hulp van het Openarch project twee prehistorische boerderijen gebouwd. Eentje uit de Bronstijd en eentje uit de IJzertijd. Voor meer informatie over de Bronstijdboerderij zie http://openarch.eu/work-packages/activities/reconstructionbuilding-bronze-age-house , voor meer informatie over de ijzertijdboerderij zie http://openarch.eu/work-packages/activities/reconstructionbuilding-iron-age-house

bla4

De bronstijdboerderij gebouwd naast het Hunebedcentrum

bla5

De ijzertijdboertderij gebouwd naast het Hunebedcentrum

Overige activiteiten die het Hunebedcentrum de afgelopen jaren heeft georganiseerd zijn een aantal artikelen, een aantal vertegenwoordigers zijn ontvangen van andere musea (de zogenaamde staff exchanges), experimentele acties en uiteraard de bezoeken aan de conferenties/congressen die door de partners zijn georganiseerd. Hierover is meer te vinden op www.openarch.eu.

Een voorbeeld van een staff exchange uitgevoerd door het Hunebedcentrum is in Albersdorf geweest waar een opgraving van een hunebed heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie zie: http://openarch.eu/staff-exchanges/hunebedcentrum-nl-visits-megalithic-burial-excavation-near-albersdorf-de

bla
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie  [communicatie] reflecteert de meningen van de auteur, en de Commissie kan niet verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie worden gesteld.

 Be Sociable, Share!
    X